Fotorelacja II z Weseliska – Seniorzy w Akcji i Teatr Zamaniony

23.06.2018

Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji autorstwa Pani Anny Liminowicz  z Towarzystwa Inicjatyw Tworczych „ę”.