II Wojewódzki Przegląd Twórczości Ludowej – PIK

12.02.2021