NABÓR NA PÓŁKOLONIE TEATRALNE Lato w Teatrze 2018

05.06.2018

Trwa nabór na półkolonie teatralne Lato w Teatrze 2018  pt. „Krzywe – zwierciadło”.

Półkolonie poprowadzi wykwalifikowana kadra w zakresie teatru i pedagogiki teatralnej. Podsumowaniem projektu będzie prezentacja efektów pracy prowadzonych warsztatów w formie spektaklu.

Półkolonie odbywają się w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego z programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pragniemy w cyklu dwutygodniowych interdyscyplinarnych warsztatów twórczych, stworzyć uczestnikom bezpieczną przestrzeń samopoznania i akceptacji, uznania swego twórczego potencjału, a także przestrzeń eksperymentu, przypadku i improwizacji, w której każdy będzie miał szansę odczuć i wspierać wewnętrznego artystę.

TERMIN:

MIEJSCE:

Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem, Krzywe 91, 16-402 Suwałki

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w półkoloniach udzielimy rodzicom  zakwalifikowanych dzieci na spotkaniu organizacyjnym.

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. (włącznie) na adres mailowy  animacja@krzywe.com.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko dziecka
  2. rok urodzenia
  3. miejscowość zamieszkania
  4. telefon kontaktowy do rodzica/prawnego opiekuna