03.06.2016 Gmina czyta dzieciom.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami, mieszkające na terenie Gminy Suwałki 03.06.2016 r. na godz. 17.00 do:

– Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem,

– Centrum Kulturalnego mieszkańców wsi Wychodne,

– Świetlicy Internetowej w Starym Folwarku,

– Świetlicy Internetowej w Zielonym Kamedulskim,

– Centrum Kształcenia na odległość w Potaszni,

– Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo.

W w/w miejscach pracownicy Urzędu Gminy Suwałki, radni, sołtysi przybędą z ciekawą książką by promować ideę codziennego czytania dzieciom, jako skutecznej i przyjaznej metody wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci.

Czytanie odbędzie się w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom „Cała Polska czyta dzieciom”.