Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Dnia 1 kwietnia 2021 roku w Gminie Suwałki zacznie funkcjonować nowa Instytucja Kultury – Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Połączy ona dwie, istniejące dotąd niezależnie instytucje – Ośrodek Kultury Gminy Suwałki i Gminną Bibliotekę Publiczną. Głównym efektem połączenia ma być powstanie silnego i wielofunkcyjnego podmiotu działającego w sferze szeroko rozumianej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem Czytaj dalej…

Konkurs „Tradycyjna ozdoba wielkanocna wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich”

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) na tradycyjną ozdobę wielkanocną. Na prace czekamy do 24 marca! W konkursie mogą wziąć udział KGW z województwa podlaskiego, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Zgłosić mogą dowolną liczbę ozdób wielkanocnych wykonanych w różnych formach i tradycyjnej technice, ale nawiązujących do tradycji Czytaj dalej…

Dzień Sołtysa

Wszystkim Paniom i Panom Sołtysom pragniemy złożyć wyrazy szacunku i uznania.Dziękujemy za zaangażowanie w podtrzymywanie tradycji i kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi.Niech satysfakcja z pełnionej funkcji opiekuna i gospodarza wsi oraz społeczne poważanie towarzyszą Państwu w codziennej pracy i działalności. Pracownicy Ośrodka Kultury Gminy Suwałki

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

https://prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/ „Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie polski fenomen.To bardzo ważne, żeby idąc z duchem czasu, kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje.Bardzo za to dziękuję.”Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda1 października 2020 r. Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, Czytaj dalej…