26 maja podwójne święto w GOK Krzywe

26 maja to dobrze wszystkim znany Dzień Matki. W naszym GOKu mamy jeszcze jedno święto – Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju (21 maja). Celem obchodów tego święta jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego.

Zapraszamy zatem wszystkich na koncert zespołu Vieśnova, w którym śpiewa również nasza animatorka Małgorzata Makowska, by podziękować naszym kochanym mamom za trud jakie włożyły w nasze wychowanie i wysłuchać muzycznego dialogu tradycyjnych pieśni Suwalszczyzny ze współczesnymi gatunkami muzycznymi.