27 Maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

Wszystkim osobom działającym na rzecz rozwoju naszej Gminy i Powiatu składamy życzenia pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń służących dobru wspólnemu.

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. – Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego – czytamy również w uchwale.

Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony przede wszystkim rozdział VII Konstytucji RP.

Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw. Zgodnie z danymi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji według stanu na 1 stycznia 2021 r., Polska dzieli się na 16 województw, 314 powiatów i 2 477 gmin. Wśród tych ostatnich są 302 gminy miejskie, w tym 66 miast na prawach powiatu – tzw. „powiatów grodzkich”, 652 miejsko-wiejskich oraz 1 523 wiejskie.

Dzień Samorządu Terytorialnego (sejm.gov.pl)