Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 3 maja 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem mieszkańcy Gminy Suwałki wzięli czynny udział
w obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja prezentując pieśni i wiersze związane ze świętem. Wydarzenie zakończył quiz, sprawdzający wiedzę mieszkańców na temat Konstytucji 3 Maja, przygotowany przez Panią p.o. dyrektora Anetę Perkowską.

Pieśni zaprezentowały uczestniczki zajęć muzycznych GOK w Krzywem i świetlic Gminy Suwałki,
przy akompaniamencie  Pani Klaudii Jagłowskiej:

Zuzanna Niedziejko,
Angelika Wierzbiło,
Maria Wudkiewicz,
Karolina Wasilewska
Aleksandra Wasilewska,
Magdalena Frejman

Wiersze zaprezentowały nieco młodsze koleżanki:

Karolina Paszko,
Wiktoria Perkowska,
Matylda Jędrzejewska.

Dorośli również włączyli się do programu imprezy. Pani Anna Wojciechowska przygotowała wiersz. Wokalny program artystyczny zaprezentował zespół Na Przekór pod kier. Pani Emilii Koncewicz.