Dożynki 2016 fotorelacja

Dnia 04.09.2016 r. na terenie Zespołu Szkół w Przebrodzie odbyły się długo oczekiwane Dożynki Gminne. Obficie skropieni deszczem wytrwaliśmy dzielnie do końca imprezy. A zaczęliśmy tradycyjnie mszą świętą, celebrowaną przez ks. Krzysztofa Żbikowskiego.
Po oficjalnym otwarciu imprezy rozpoczęła się część artystyczna. Wręczono nagrody w II edycji gminnego konkursu na „Najbardziej zadbane obejście”:
I nagroda: Anna i Krzysztof Kowalczuk, Potasznia 3C
II nagroda: Jolanta i Marek Orzechowscy, Sobolewo 62
III nagroda: Magdalena Zakrzewska, Piertanie 37
WYRÓŻNIENIE: Dorota Zakrzewska, Czarnakowizna 29

Konkurs oceniała Komisja w składzie:
1. Marek Jeromin – przewodniczący;
2. Lucyna Golubek – członek;
3. Anna Wojciechowska – członek;
4. Wiesława Jurewicz – członek;
5. Małgorzata Makowska – członek.

Istotnym punktem imprezy był konkurs na wieniec dożynkowy. W tym roku organizatorzy podnieśli poprzeczkę przyjmując kategorię „ Wieniec dożynkowy tradycyjny – uwity wg lokalnej tradycji praktykowanej do 1939 r.” Było to bardzo trudne zadanie ale nagrodzone wsie udowodniły, że tradycja nie zaginęła bezpowrotnie. Poniżej protokół jury z komentarzem członka Jury Mirosława Nalaskowskiego.

PROTOKÓŁ               KOMENTARZ

W części artystycznej nie zabrakło konkursów dla mieszkańców gminy. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział mimo ulewnego deszczu a przede wszystkim sołtysom za mobilizację mieszkańców do pomocy w zorganizowaniu atrybutów do wspomnianych konkurencji.