8 maja… pamiętamy.

W wyniku II wojny światowej zginęło około 6 milionów Polaków. „8 maja to data, która wywołuje mieszane uczucia. Płk Bronisław Maciaszczyk wspominał, że skończyła się wtedy gehenna wojny, „kiedy każdego dnia można było stracić życie, zostać wywiezionym do obozu, ale później okazało się, że okupacja niemiecka została zamieniona na okupację sowiecką”. cyt.  www.polskieradio.pl