80-ta rocznica śmierci ks. Romualda Jałbrzykowskiego

27 stycznia (poniedziałek) 2020 r. o godzinie 17.00
odbędzie się złożenie kwiatów i zapalenie zniczy we Krzywieńskim lesie, w którym stoi obelisk ks. Romualda Jałbrzykowskiego.
tego samego dnia 27 stycznia o godzinie 18.00 w Ośrodku Kultury Gminy Suwałki odbędzie się spotkanie z Tomaszem Naruszewiczem – doktorem nauk w zakresie historii.
Wieczór będzie upamiętnieniem wydarz minionych lat z tamtego okresu.