Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. – pamiętamy!

Dziś w całej Polsce obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które oficjalnie rozpoczęło się 73 lata temu i trwało przez kolejne 63 dni, aż do 3 października 1944 roku, mimo że pierwotnie planowane bylo na zaledwie kilka dni. Powstanie Warszawskie, zorganizowane przez polskie podziemie zbrojne przeciwko okupantowi niemieckiemu, było największą operacją wojenną tego typu w Europie.