Anna Wojciechowska i Małgorzata Makowska w finale „Seniorzy w akcji” !!!

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiły po raz 10 ogólnopolski konkurs „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje).

Na konkurs wpłynęło 255 listów intencyjnych. Komisja konkursu „Seniorzy w akcji” złożona z niezależnych ekspertów wybrała do udziału w II etapie konkursu autorów 81 listów intencyjnych. Na podstawie przeprowadzonych rozmów wyłoniono 33 projekty, którym przyznano dotacje.

Zatem w imieniu autorek zapraszamy na „Krzywe komedyjki czyli wioskowy serial teatralny”.

Szczegóły wkrótce!