„Bezpieczne zachowania w sieci” – bezpłatne szkolenie dla dzieci

W ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie suwalskim” Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line dla dzieci w wieku 10-14 lat, pt. „Bezpieczne zachowania w sieci”.

Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona. Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do nas osobiście, pocztą (na adres Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki) lub zostawić w skrzynce pocztowej.
Wypełnione i zeskanowane dokumenty można też przesłać na adres mailowy: gok@krzywe.com.pl.
W razie wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego – tel. 883 284 888, w godz. 8:00-16:00.

Czego nauczy się twoje dziecko?

  1. Dowie się, na jakie niebezpieczeństwa w sieci powinno zwrócić uwagę.
  2. Gdzie szukać aktualnych informacji, związanych z bezpieczeństwem w sieci.
  3. Pozna narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików i danych, jak również sposoby ich zabezpieczania.
  4. Nauczy się dobrych praktyk, by bezpiecznie korzystać z narzędzi online.

Zajęcia on-line prowadzone będą na platformie Microsoft Teams przez Panią Joannę Jakubowską.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci.

ZAPRASZAMY


Dokumenty rekrutacyjne:

Deklaracja i oświadczenie dla dzieci poniżej 13 r.ż. (wypełnia rodzic / opiekun prawny) (.pdf)

Deklaracja i oświadczenie dla dzieci powyżej 13 r.ż. (wypełnia sam zainteresowany) (.pdf)