„BLISKO NAS” – relacja

20 listopada mieliśmy okazję uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym pt.: „BLISKO NAS”.

Pierwszą częścią wydarzenia był spektakl, w którym przeplatały się dzieje gminy i wsi Krzywe opowiadane przez mieszkańców oraz piosenki wykonywane przesz młodzież z zespołu SONUS. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanej sali wystawienniczej i wystawy zdjęć, pt.: „Portret z książką”. Dodatkową niespodzianką był poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Suwałki z siedzibą w Krzywem.

Dziękujemy naszym prelegentom, Paniom Annie Wojciechowskiej i Alicji Rzatkiewicz oraz Panom Józefowi Koncewiczowi, Stefanowi Mackiewiczowi i Aleksandrowi Daniłowiczowi, za przybliżenie, przeważnie tragicznych, ale czasem też wesołych fragmentów historii związanych z gminą Suwałki i wsią Krzywe. Uzupełnieniem opowieści była prezentacja multimedialna złożona ze zdjęć i filmów oraz utwory muzyczne, pięknie wykonane przez młodzież z Zespołu SONUS. Zespół kierowany jest przez Panią Elżbietę Smokowską-Grzankę oraz Pana Zbigniewa Grzankę.

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanej sali wystawienniczej. Pomieszczenie wyremontowane zostało w ramach programu „Odnowa wsi” – Kreatywna Wieś, programu operacyjnego i dotacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wstęgę przecięli: Pan Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki, Pani Ilony Rżany – kierownik referatu PSG Urzędu Gminy Suwałki, Pan Stefan Mackiewicz – radny Gminy Suwałki ze wsi Krzywe oraz Pani Aneta Barbara Perkowska – dyrektor Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Na sali czekała na gości wystawa zdjęć pt.: „Portret z książką” oraz słodka niespodzianka.

Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za pyszny poczęstunek.

Wszystkim bardzo dziękuję za przybycie do Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki oraz za uczestnictwo w wydarzeniu.


Organizator:

Partner projektu:

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Teatr ZAMANIONY

To jedno z wielu wydarzeń zrealizowanych wspólnie z lokalnymi partnerami, w ramach projektu „Spotkajmy się lokalnie – kulturalne aspiracje, czytelnicze inspiracje w Gminie Suwałki”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Belka logotypowa z logami: 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0; 2.Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Orłem Białym i napisem: "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"; 3. Narodowego Centrum Kultury z czerwoną koroną z rombów