„Po czym Ci Jasieńku ja się spodobała…” – koncert 19 stycznia 2018 r.

„Po czym Ci Jasieńku ja się spodobała…”, to koncert podsumowujący półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznane Małgorzacie Makowskiej. Program stypendium zakładał udokumentowanie i upowszechnianie, przez stypendystkę, repertuaru wokalnego Czytaj dalej…