Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Suwałki

Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu Dom Kultury+ Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem zlecił wykonanie diagnozy potrzeb kulturalnych. Dokument pod tytułem „Kulturalne Inspiracje 2019” Diagnoza potencjału kulturotwórczego gminy Suwałki jest dostępny w pliku poniżej.