Dożynki Gminne 2022

Obrazek wyróżniający. W tle zdjęcie zboża. Na obrazku pisze: Dożynki Gminne 2022. Żyliny 14.08.2022 r., plac przy Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, godz. 14.00

W niedzielę 14 sierpnia 2022 r. Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zaprasza do Żylin na Dożynki Gminne. Święto plonów to uroczystość, podczas której rolnicy dziękują Bogu za ukończenie żniw i prac polowych. Obchody dożynkowe rozpocznie o godz. 14.00, uroczysta msza św. w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach.

Tradycyjnie dożynkom gminnym towarzyszy dobra zabawa. Podczas tegorocznych obchodów czas umilą wykonawcy muzyki ludowej – Zespół Śpiewaczy WIGRANIE ze Starego Folwarku oraz BAGATELA, Teatr ZAMANIONY, dzieci i młodzież z Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – Ance Kamance, Red Band i SONUS oraz Zespół Szyjemy.
O 19.00 zagra gwiazda wieczoru – Zespół POWER PLAY.
Na zakończenie zapraszamy na dyskotekę pod gwiazdami, do której zagra DJ.

Sołectwa zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w uroczystym korowodzie otwierającym dożynki, organizacji stoiska reprezentującego i promującego wieś, konkursach na wieniec dożynkowy oraz w „Bitwie Sołectw”.

W programie nie zabraknie atrakcji dla dzieci (zjeżdżalnie, animacje, konkursy) jak i dla dorosłych (możliwość skosztowania dań przygotowanych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Suwałki, konkursy).

ZAPRASZAMY

Regulamin Konkursu

„WIENIEC DOŻYNKOWY”

Gminy Suwałki 2022 r.

W konkursie na „Wieniec Dożynkowy” wprowadza się   dwie kategorie konkursowe:

 1. Wieniec Dożynkowy tradycyjny – uwity wg lokalnej tradycji praktykowanej
  do 1939 r; „Przy wykonywaniu tradycyjnego wieńca nie powinny być używane zboża, owoce i kwiaty niewystępujące na terenie Polski przed 1939 r. Niedopuszczalne jest używanie zdobnictwa i elementów konstrukcyjnych wykonanych z plastiku lub stalowych (np. stelaży z drutu lub prętów)”.Szczegóły: Załącznik nr 1
 2. Wieniec Dożynkowy – Dowolny

Zasady konkursu:

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu pt. „Wieniec dożynkowy” jest Urząd Gminy Suwałki oraz Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki.

 • CEL KONKURSU:

a) Popularyzacja wiedzy o tradycji dożynkowej regionu Suwalszczyzny oraz uchronienie od zapomnienia  dawnych zwyczajów żniwnych, zwrócenie uwagi na rolę wieńca jako głównego rekwizytu obchodów Święta Plonów

b) Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z tradycją wicia wieńców.

 • UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców gminy, stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Suwałki, zwanych w dalszej części regulaminu podmiotem zgłaszającym.

 • TERMIN KONKURSU:

a) Zgłoszenie udziału w konkursie pt. „Wieniec Dożynkowy” nastąpi poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia oraz dostarczenie jej wraz z wieńcem do kościoła
w Żylinach w dniu konkursu 14 sierpnia 2022 roku do godziny 13.00.

 • PRZEDMIOT KONKURSU:

 Przedmiotem Konkursu są wieńce dożynkowe w dwóch kategoriach;

 1. Wieniec tradycyjny – wykonany według wytycznych załącznika nr 1 Regulaminu Konkursu dotyczący kategorii „Wieniec Dożynkowy tradycyjny”
 2. Wieniec dowolny – wykonany z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik i materiałów
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 4. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy.
 5. Każda praca powinna mieć przymocowaną z przodu, w sposób trwały – wizytówkę zawierającą nazwę sołectwa, do którego przynależy.
 6. Każdy wieniec powinien zawierać przypiętą z tyłu kartkę formatu A4, na której znajdą się informacje: kto go wykonał (nazwa podmiotu zgłaszającego zgodnie z pkt. 3 regulaminu).
 7. Nie będą oceniane:

– wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych, – w kategorii: „Wieniec Dożynkowy tradycyjny”.

 • KRYTERIA OCENY:

Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator.

a) „Tradycyjne wieńce dożynkowe” oceniane będą według następujących kryteriów:

 • Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, użytego materiału i techniki wykonania (w skali 0-10 pkt.),
 • Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy zbóż, kwiatów, ziół, owoców oraz warzyw zgodnie z załącznikiem nr 1 (w skali 0-10 pkt.),
 • Walory artystyczne, w tym kompozycja, dobór barw oraz architektura bryły (w skali 0-10 pkt.),
 • Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych, które na ziemiach polskich wykonywane były na kształt korony lub stożka (w skali 0-10 pkt.)

Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

 • „Wieńce dożynkowe – dowolne” oceniane będą według następujących kryteriów:
 • Pomysłowość, kreatywność, nawiązanie do współczesnych trendów florystycznych (w skali 0-10 pkt.),
 • Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy zbóż, kwiatów, ziół, owoców oraz warzyw (w skali 0-10 pkt.),
 • Walory artystyczne, w tym kompozycja, dobór barw oraz architektura bryły (w skali 0-10 pkt.),
 • Dokładność i estetyka wykonania (w skali 0-10 pkt.),

Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
 • Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas „Święta Plonu – Dożynki Gminne w Żylinach 14 sierpnia 2022 r.”
 • Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody finansowe oraz dyplomy pamiątkowe w dwóch kategoriach:
 1. Wieniec Dożynkowy Tradycyjny
 2. Wieniec Dożynkowy – Dowolny
 3. W ramach konkursu komisja przyzna nagrody w postaci „Bonów” o wartości:
 4. Nagroda główna 1500 zł netto w każdej z kategorii
 5. Wyróżnienie 500 zł netto w każdej z kategorii
 6. Po rozstrzygnięciu Konkursu jego uczestnicy są zobowiązani do odebrania wykonanych przez siebie wieńców dożynkowych.
 7. Laureaci zobowiązani są do zgłoszenia się do 30 sierpnia 2022 roku do Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki w celu wypełnienia dokumentacji niezbędnej do realizacji wypłaty nagrody na konto podmiotu zgłaszającego, o którym mowa w pkt. 3 regulaminu.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 9. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu wieńca.
 10. Szczegółowe informacji udziela: Dyrektor – Aneta Barbara Perkowska tel. 884 924 888, mail: dyrektor@krzywe.com.pl
 11. Powyższy regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej:

– Urzędu Gminy: http://www.gmina.suwalki.pl/

– Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki: https://krzywe.com.pl/


Konkurs na wieniec dożynkowy: