Dożynki Wojewódzkie 2018 – konkurs na wieniec dożynkowy

Wytyczne do konkursu wieńców dożynkowych:

Dożynki Wojewódzkie 2018

Konkurs odbędzie i zostanie rozstrzygnięty 26 sierpnia 2018 roku podczas Dożynek Wojewódzkich w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, Wigry 11, 16-402 Suwałki.

W konkursie wieńców dożynkowych wprowadza się 3 kategorie konkursowe:

wieńce tradycyjne

wieńce współczesne

– równianka 

Dostarczenie wieńców odbędzie się w dniu dożynek 26.08.2018 r. w zależności od wyznania
i uczestnictwa w nabożeństwie:

Prawosławne: Wieńce dożynkowe należy dostarczyć do cerkwi pw. Wszystkich Świętych
w Suwałkach w dniu Dożynek tj. 26.08.2018 r. do godz. 9.30

Rzymsko-Katolickie: Wieńce dożynkowe należy dostarczyć do Wigier na plac przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NPM w Wigrach w dniu Dożynek tj. 26.08.2018 r. do godz. 10.00

Prosimy umieścić tyłu części eksponatu informacje na kartce w formacie A4 (w jakiej kategorii wieniec będzie zgłoszony, informację kto wykonał wieniec, które sołectwo, względnie kto indywidualnie).

W skład komisji wchodzą etnografowie, kulturoznawcy oraz pracownicy instytucji kultury
z terenu województwa podlaskiego.

Komisja ocenia wieńce w trzech kategoriach:

– wieńce tradycyjne (zgodność z tradycją, wymiary wynikające z tworzywa, naturalne zboża, kwiaty, owoce, wstążki lub krajki, architektura wieńca wynikająca z koła, kwadratu, trójkąta
i wznoszących się wiązek ku szczytowi, wzór „przepiórka” na polu,)

wieńce współczesne (walory plastyczne kompozycji wykonanej z płodów rolnych, elementy plastyczne o symbolice agrarnej, patriotycznej i społecznej, ogólny wyraz korespondujący ze świętem plonów).

wiązanka żniwna (równianka) – ułożona wg lokalnej tradycji.

Zostaną przyznane nagrody w każdej kategorii (pierwsze, drugie, trzecie miejsce) za najwyżej ocenione przez komisję wieńce dożynkowe.

(rk)