Dzień Sołtysa

Wszystkim Paniom i Panom Sołtysom pragniemy złożyć wyrazy szacunku i uznania.
Dziękujemy za zaangażowanie w podtrzymywanie tradycji i kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi.
Niech satysfakcja z pełnionej funkcji opiekuna i gospodarza wsi oraz społeczne poważanie towarzyszą Państwu w codziennej pracy i działalności.

Pracownicy Ośrodka Kultury Gminy Suwałki