Eksploracje wsi Krzywe i okolic.

Dnia 01.09.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem mieliśmy okazję poznać historię wsi Krzywe i okolic. Spotkanie było doskonałym pretekstem do uruchomienia wśród przybyłych mieszkańców wspomnień z lat młodzieńczych, dzięki czemu szeroka wiedza dr. Tomasza Naruszewicza wzbogacona została  o pewne istotne dla naukowca informacje. Wszyscy uczestniczący w spotkaniu mamy poczucie, że temat nie został wyczerpany. Zachęceni do eksploracji historyczno-kulturowych już niebawem ponowimy spotkanie, dając przestrzeń mieszkańcom na przedstawienie swoich obserwacji.