Festyn „Noc Kupały”

Gmina Suwałki, Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego oraz Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki mają przyjemność zaprosić na Festyn „Noc Kupały” realizowany w ramach projektu pn. „Kultura łączy narody”, nr PLBU.01.01.00-20-0856/19-02.

PROGRAM FESTYNU
“NOC KUPAŁY”

Termin: 19 czerwca 2021r.
Miejsce: Sobolewo, gm. Suwałki

17.00
rozpoczęcie festynu
* * *
17.00-19.45
występy zespołów folklorystycznych z Polski i Białorusi
warsztaty artystyczne, konkursy inne atrakcje
* * *
20.00
obrzęd puszczania wianków nurtem Czarnej Hańczy
* * *
20.30
Koncert gwiazdy wieczoru
Zespołu CZEREMSZYNA

Plakat - Warsztat wyplatania wianków
Plakat - Warsztat tworzenia amuletów

Regulamin organizacji i uczestnictwa w Festynie „Noc Kupały” (wersja .docx)
Regulamin organizacji i uczestnictwa w Festynie „Noc Kupały” (wersja .pdf)