Fotorelacja z Festynu Rodzinnego 2018 w Starym Folwarku

 

Festyn Rodzinny w Starym Folwarku  odbywał się wokół jubileuszu 15 lat istnienia zespołu ludowego WIGRANIE, oprócz którego wystąpiły gościnnie zaproszone zespoły ludowe z terenu gminy i powiatu suwalskiego: Bagatela z Płociczna, Bakałarz z Bakałarzewa oraz Jezioranki z Wiżajn. Zespoły po koncertach złożyły życzenia jubilatkom – Wigrankom, bo trzeba nadmienić, że zespół WIGRANIE tworzą obecnie same panie: Helena Napierała, Aleksandra Abramowicz, Janina Tomaszewska, Ewa Marczak, Anna Jarmołowicz, Zenobia Izbicka, Katarzyna Bizio, zaś instruktorem artystycznym zespołu jest Małgorzata Makowska – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

Warto w tym miejsc przypomnieć, nieżyjącą już, Panią Sołtys Starego Folwarku – Krystynę Zając-Stefanowicz,  z której to inicjatywy zespół powstał, oraz inne osoby, które przewinęły się przez zespół w ciągu ostatnich 15 lat: Halinę Ołownia, Halinę Katalską, Bogumiłę Kanoza, Barbarę Budrowską, Irenę Wasilewską, Czesławę Andruczyk, Wiesławę Malinowską, Józefa Żukowskiego, Szczepana Sześciło, Annę Stankiewicz, Eugeniusza Zarachowicza, Monikę Bizio, Grzegorza Bizio, Andrzeja Raczyło, a także, nieżyjących już – Zdzisława Wyszkowskiego i Janusza Kolenkiewicza.

Po występie zaproszonych zespołów, uroczyste życzenia zespołowi WIGRANIE złożyli: Wójt Gminy Suwałki Tadeusz Chołko, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, w imieniu Starosty Suwalskiego Szczepana Ołdakowskiego – inspektor ds. kultury i sportu Barbara Cieśluk, sekretarz Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Suwałki Marek Jeromin, oraz w imieniu Teatru Zamanionego, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem, Pani Sołtys wsi Krzywe – Anna Wojciechowska, a także Dyrektor GOK w Krzywem Pani Aneta Perkowska.

Festyn Rodzinny w Starym Folwarku zgromadził także liczną rzeszę dzieci, dla których oczywiście nie zabrakło wielu zabaw i atrakcji. Wspaniale zabawiał je Teatr Pod Orzełkiem z Białegostoku. Potem wystąpił zespół BONANZA w tanecznym repertuarze dla wszystkich, a występy estradowe zakończyła Orkiestra Dni Naszych, która  bawiła publiczność do zmroku . Nadchodzące ciemności tego wieczoru rozświetlał swoim tańcem z ogniami zespół GORE. Był to ostatni występ artystyczny tegorocznego Festynu Rodzinnego w Starym Folwarku.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tych wydarzeń:

 

(rk)