Harmonogram wakacyjny

Informujemy, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zmianie uległ numer konta bankowego, na które należy wnosić opłaty.
Płatności na rzecz upowszechniania kultury oraz należności za zajęcia proszę kierować na:

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki
Krzywe 91, 16-402 Suwałki
Nr konta: 67 1240 5891 1111 0011 0543 4509

Dziękujemy

W wakacje zapraszamy na zajęcia:

DZIEŃGODZINAZAJĘCIAPROWADZĄCY
Poniedziałek17.00-18.00Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich
Wtorek9.00-9.45JOGAMarzena Białas
10.00-11.30CERAMIKA (Seniorzy)Joanna Jakubowska
19.00-20.00ZUMBAIzabela Korżyńska
Środa15.30-18.30CERAMIKA (Osoby pracujące, młodzież, dzieci)Joanna Jakubowska
Czwartek9.00-9.45JOGAMarzena Białas
19.00-20.00ZUMBAIzabela Korżyńska
Piątek
Sobota