II Konkurs na najpiękniejszą pisankę w Gminie Suwałki rozstrzygnięty.

Dnia 15.03.2016 r. odbył się II Konkurs na najpiękniejszą pisankę w Gminie Suwałki. Do konkursu zakwalifikowano
35 prac w kategorii dzieci i 7 pisanek w kategorii dorośli. Jury oceniało prace według pięciu kategorii:
– walory artystyczne i estetyczne
– nawiązanie do tradycji
– pomysłowość
– bogactwo użytych materiałów
– staranność wykonania.

Jury w składzie: Lewczuk Małgorzata, Wojciechowska Anna i Mackiewicz Stefan, po burzliwych naradach przyznało następujące miejsca:

Kategoria dzieci:
I miejsce – Marczak Izabela – świetlica internetowa w Starym Folwarku
II miejsce – Wasilewska Aleksandra – świetlica internetowa w Starym Folwarku
III miejsce – Palanis Natalia, Grudkowski Jakub, Malinowski Oliwier – świetlica internetowa w Zielonym Kamedulskim

Kategoria dorośli:
I miejsce – Orchowska Marianna
II miejsce – Koladko Krystyna
III miejsce – Barwikowska Bogusława

Publiczność również miała możliwość wytypowania najpiękniejszych prac. W kategorii dorośli Nagroda Publiczności trafiła do Orchowskiej Marianny a w kategorii dzieci do Słuchockiego Mateusza ze świetlicy internetowej w Starym Folwarku.

Analizując werdykt jury i publiczności można śmiało stwierdzić, że wygrała tradycja. Niech to więc będzie inspiracją dla uczestników w kolejnej edycji konkursu, która odbędzie się za rok.

Podczas gdy jury skrupulatnie oceniało prace, w sali kameralnej Gminnego Ośrodka Kultury, zespół ludowy Wigranie ze Starego Folwarku i zespół śpiewaczy Bagatela z Płociczna – Tartak zaprezentowały pieśni wielkopostne.

„Po ostatkach przychodzi czas na zatrzymanie się i zadumanie nad ludzkim żywotem. Fiolet liturgiczny znów przypomina o konieczności podjęcia wyrzeczeń i umartwień. Podział liturgiczny Wielkiego Postu na okres pokuty i przeżywania Męski Pańskiej w rzeczywistości zlewa się w całość. (…) Pieśni pokutne i pasyjne przypominają, że umartwienie człowiecze nie może się równać z Męką Zbawiciela. Przejmująco brzmią śpiewy, których zadaniem od pokoleń jest uzmysławianie tego faktu wiernym Kościoła”, pisał Jan Bernad w książce z tradycyjnymi polskimi pieśniami religijnymi, wydanej z okazji Brave Festival 2009. 1

Ludowa teologia polska głosi, że śpiewane rozważanie Męki Pańskiej jest najszybszym sposobem duchowego rozwoju tych, którzy wszystkie zwrotki pobożnie wykonują. 2

1 www.kurierlubelski.pl

2 www.polskie radio.pl

(fot. Radosław Krupiński)