Joga dla dzieci

Zapraszamy na nowe zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem od 3 listopada 2018 r.:

Joga dla dzieci, w soboty dwie grypy wiekowe:

10.00-11.00 od 8 lat  do 12 lat,

od 11.00-12.00 od 5 lat do 7 lat,

Joga dla dzieci to zajęcia ruchowe z elementami jogi, gimnastyki korekcyjnej oraz logorytmiki. Korzyści płynące z zajęć to przede wszystkim ćwiczenie koncentracji, skupienia uwagi, co wiąże się z lepszymi wynikami w nauce; korekcja wad postawy i zapobieganie ich występowaniu, nauka prawidłowego oddechu, ćwiczenie pamięci, umiejętność współpracy, rozwój kreatywności, a także relaks i wyciszenie. Ćwiczenia statyczne przeplatane są z dynamicznymi, bawimy się i śmiejemy przede wszystkim, a umiejętności nabywamy przy okazji!