Konkurs na „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” rozstrzygnięty!

W dniu 30 sierpnia 2015 rok podczas Dożynek Gminnych został rozstrzygnięty konkurs na „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem. Do konkursu stanęło, aż 8 wieńców reprezentowanych przez:

  1. Stary Folwark
  2. Leszczewek
  3. Cimochowiznę
  4. Koło Gospodyń Wiejskich „Turowianki”
  5. Krzywe
  6. Potasznie
  7. Ośrodek Rechabilitacyjno-Wychowawczy w Brodzie Nowym i dzieci ze świetlicy w Potaszni
  8. Białą Wodę

Wszystkie prace były wspaniałe, jury oceniło wieńce zgodnie z regulaminem i przyznało nagrody:

I miejsce (800zł) – wieś Potasznia

II miejsce (500zł) – wieś Krzywe

III miejsce (400zł) – wieś Stary Folwark

Wyróżnienia komisja konkursowa przyznała kołu Gospodyń Wiejskich „Turowianki” (Turówka Nowa), oraz Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Brodzie Nowym i młodzieży ze świetlicy w Potaszni.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a przede wszystkim za kultywowanie tradycji dożynkowej! Gratulujemy!