Konkurs „Tradycyjna ozdoba wielkanocna wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich”

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) na tradycyjną ozdobę wielkanocną. Na prace czekamy do 24 marca!

W konkursie mogą wziąć udział KGW z województwa podlaskiego, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Zgłosić mogą dowolną liczbę ozdób wielkanocnych wykonanych w różnych formach i tradycyjnej technice, ale nawiązujących do tradycji subregionów i miejscowości, które reprezentują.

Nadesłane prace będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wejdą m.in.: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, wojewódzkich instytucji kultury oraz regionalnych mediów.

Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę w szczególności:

  • oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tradycyjnych wartości i historii lokalnych wspólnot,
  • zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie,
  • walory estetyczne i artystyczne pracy.

Wszystkie pytania na temat konkursu proszę kierować na adres: rolnictwo@wrotapodlasia.pl, nr tel. 85 66 54 215 lub 85 66 54 216.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy – poniżej w załącznikach.

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP
oprac.: Barbara Likowska-Matys

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/konferencje_i_szkolenia/konkurs-na-tradycyjna-ozdobe-wielkanocna.html