„Kultura łączy narody” – podsumowanie

Serdecznie zapraszamy 11.12.2021 r. o godzinie 17.00 do Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na podsumowanie projektu pn. „Kultura łączy narody” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – PL-BY-UA.

W programie:
– koncert muzyczny grupy warsztatowej,
– prezentacja prac rękodzielniczych i plastycznych.

Zapraszamy.


Koncert muzyczny oraz wystawa rękodzieła realizowane w ramach projektu pn. „Kultura łączy narody”, nr PLBU.01.01.00-20-0856/19-02.

Partnerzy projektu:

Gmina Suwałki
Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego
Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki