Maseczki dla seniorów

Z myślą o naszych aktywnych seniorach w Ośrodku Kultury Gminy Suwałki od kilku dni szyjemy maseczki wielokrotnego użytku. Pierwsza seria trafiła do Klubu Seniora z Zielonego Kamedulskie, maseczki otrzymają również seniorzy z Sobolewa, Krzywego i Starego Folwarku. Jako że nasza miniprodukcja jest ograniczona zasobami kadrowymi, w pierwszej kolejności maseczkami obdarujemy tych seniorów, którzy najbardziej aktywnie udzielają się w OKGS i podległych świetlicach terenowych. Zapotrzebowanie na maseczki dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących teren gminy Suwałki i biorących udział w zajęciach organizowanych przez OKGS, prosimy zgłaszać drogą telefoniczna lub mailową: 87 735 33 32 , gok@krzywe.com.pl