Mieszkańcy Pamiętają

Co roku na początku listopada mieszkańcy ze wsi Krzywe oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem składają kwiaty i zapalają znicze przy pomniku, by uczcić minutą ciszy 16 poległych członków oporu zamordowanych przez hitlerowców.

W spotkaniu upamiętniającym wydarzenie z 4 kwietnia w 1944 roku uczestniczyła Pani Anna Wojciechowska – sołtys wsi Krzywe, Pani Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem oraz mieszkańcy wsi Krzywe. Co roku mieszkańcy wspominają, co wydarzyło się na terenie wsi w okresie wojny. Dziękujemy mieszkańcom, że każdego roku w listopadzie oraz w kwietniu składają hołd poległym 16 członkom ruchu oporu.