Mieszkańcy wsi Krzywe pamiętają…

Co roku na początku listopada mieszkańcy ze wsi Krzywe oraz pracownicy i uczestnicy zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem składają kwiaty i zapalają znicze przy pomniku, by uczcić minutą ciszy 16 poległych członków oporu zamordowanych przez hitlerowców.

W spotkaniu upamiętniającym wydarzenie z 4 kwietnia w 1944 roku uczestniczył Pan Stefan Mackiewicz – radny wsi Krzywe, Pani Anna Wojciechowska – sołtys wsi Krzywe, Pani Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem oraz mieszkańcy wsi. Co roku mieszkańcy ze wsi Krzywe czynnie uczestniczą w upamiętnieniu tak istotnego wydarzenia, które wpisało się w krajobraz wsi i wspomnienia tych którzy pamiętają co wydarzyło się w 1944 roku. Dziękujemy mieszkańcom, że co roku w miesiącu listopadzie oraz w kwietniu składają hołd poległym. Mieszkańcy dbają by pamięć tych wydarzeń nie została zapomniana i była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dziękujemy również za to ze mieszkańcy wsi dbają o pomnik, sprzątają i ogarniają teren gdyż pomnik w Krzywem stał się ważnym punktem nie tylko na mapie ale istotnym wydarzeniem wpisanym w historię tej wsi; wsi Krzywe.