Minister Kultury docenił śpiewaczkę ludową ze Starego Folwarku!!!

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem będzie realizował nowy projekt z zakresu kultury ludowej dotyczący śpiewu tradycyjnego. Realizacja projektu umożliwia prowadzenie szkolenia przez konkretnego „mistrza” w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego – w projekcie określanego jako przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji.

W realizacji projektu udział weźmie Helena Napierała (Mistrz) – śpiewaczka ludowa ze Starego Folwarku, członkini zespołu śpiewaczego WIGRANIE, działającego przy GOK w Krzywem, oraz nasza animatorka kultury (Uczeń) – Małgorzata Makowska.

Projekt zakłada archiwizację zanikającego repertuaru śpiewaczego z Suwalszczyzny (głównie z okolic jeziora Wigry) i rozpowszechnienie go za pomocą internetu, a także prezentację tego repertuaru na regionalnych przeglądach muzyki tradycyjnej i ogólnopolskich festiwalach. Istotną częścią realizacji projektu będą warsztaty śpiewu według metody bezpośredniego przekazu: Mistrz-Uczeń. Zebrany w ten sposób repertuar będzie stanowił program warsztatowy na zajęciach wokalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem i w jego świetlicach.

Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem otrzymał 90,2 punktów konkursowych za ten projekt (na 100 możliwych). Projekt zainicjowała i napisała Małgorzata Makowska.

Mistrz – Helena Napierała (ur. 1929 r.) śpiewaczka ludowa ze Starego Folwarku. Pochodzi z muzykalnej rodziny. Od najmłodszych lat, razem z ojcem, matką, bratem i siostrami, uczęszczała do chóru w parafii Wigry. Założycielka zespołu ludowego „Wigranie” (2003), w którym śpiewa do dziś. Zespół „Wigranie” zadebiutował na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 2010 r., koncertował w regionie i kilkukrotnie na Litwie. Jako solistka Helena Napierała podczas 46 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 2012 roku otrzymała wyróżnienie w kategorii solistów śpiewaków zaś w minionym roku przyjechała z tegoż Festiwalu z II nagrodą w tej samej kategorii.

Więcej o Pani Helenie i jej muzycznym doświadczeniu można przeczytać w artykule autorstwa Małgorzaty Makowskiej zamieszczonym w najnowszym numerze kwartalnika Wigry (str. 21-23), wydawanego przez Wigierski Park Narodowy.

http://www.wigry.org.pl/kwartalnik/wigry_1_2018.pdf

Uczeń – Małgorzata Makowska (ur. 1983 r.) kulturoznawca w zakresie folklorystyki i etnologii, śpiewaczka, muzykantka, animatorka kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem. Od 14 lat praktykuje śpiew tradycyjny „otwartym” głosem jak również grę na tradycyjnych instrumentach ludowych tj. harmonia pedałowa, skrzypce, bębenek obręczowy, basy. Doświadczenie muzyczne zdobywała i nadal zdobywa od tradycyjnych wiejskich muzykantów i śpiewaków z regionów Suwalszczyzny, Ziemi Radomskiej i Kurpi. Dwukrotna Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego (w roku 2008 i 2016). W 2017 roku realizowała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej o dorobku Małgorzaty Makowskiej:

https://krzywe.com.pl/10926/