Mistrz i Uczeń – fotorelacja z koncertów

W dniu 14 listopada 2018 roku odbyły się dwa koncerty dotyczące efektów pracy w projekcie z zakresu kultury ludowej dotyczącej śpiewu tradycyjnego w wykonaniu duetu śpiewaczek:  Heleny Napierały (Mistrz) i Małgorzaty Makowskiej (Uczeń). Do udziału w koncercie zaproszono także: zespól ludowy „Wigranie” ze Starego Folwarku, grupę wokalną z Suwalskiego Klubu Seniora oraz kapelę „Przeroscka Ziuna” z Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przerośli. 

Realizacja projektu polega na prowadzeniu szkolenia przez konkretnego „mistrza” w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego – w projekcie określanego jako przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji.

Pierwszy z koncertów odbył się w Suwalskim Klubie Seniora w Suwałkach, a drugi w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem. Koncerty prowadziła koordynatorka projektu – Pani Anna Szafranowska.

W Suwalskim Klubie Seniora w Suwałkach wśród gości pojawiła się Pani Helena Kozłowska – folklorystka z Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach, która podziękowała za wspaniały koncert, wręczając dorodne róże „mistrzyni” śpiewu, 89-letniej Helenie Napierała oraz  jej „uczennicy” Małgorzacie Makowskiej.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem wykonawcy koncertu otrzymali okolicznościowe prezenty wraz z podziękowaniami od Pani Anety Perkowskiej – dyrektora GOK w Krzywem,  Pana Marka Jeromina – Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki oraz Pani Anny Wojciechowskiej – Sołtys wsi Krzywe. Natomiast Koło Gospodyń Wiejskich działające przy GOK w Krzywem przygotowało słodki poczęstunek wszystkim zgromadzonym. Koncert zakończyło wspólne śpiewanie ulubionych piosenek.