„Moja Mała Ojczyzna” – rozpoczynamy realizację projektu!

Z radością informujemy, iż z dniem 1 lutego 2021 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Krzywa Galeria – utworzenie pracowni ceramicznej i galerii plenerowej przy Ośrodku Kultury Gminy Suwałki we wsi Krzywe”.  Projekt został dofinansowany przez Fundacje BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna – 2020”. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zaczynamy właśnie dostosowywać pomieszczenie, w którym powstanie pracownia ceramiczna. Zamówiony jest już piec do wypału ceramiki oraz koło garncarskie, zakupione zostaną nowe meble i wszystkie niezbędne sprzęty. Najbardziej jednak czekamy na poluzowanie obostrzeń, gdyż dopiero wtedy rozpoczniemy wspólne zajęcia plastyczne, zaprojektujemy i zbudujemy zewnętrzną gablotę, w której umieścimy tablicę informacyjną, a gdy dotrze zamówiony sprzęt, mieszkańcy wsi będą mogli rozpocząć swoją przygodę z ceramiką pod życzliwym okiem naszej instruktorki, pani Joanny Jakubowskiej.