Moje Miejsce na Ziemi

Seniorki z Sobolewa, realizujące projekt pt. „Tabor Smaków- mobilny warsztat kulinarny” sfinansowany przez
Fundację„ORLEN DAR SERCA” przeprowadzą warsztat kulinarny dla dzieci, biorących udział w feriach zorganizowanych w Ośrodku Kultury Gminy Suwałki. Już w poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. dzieci będą mogły poznać tajniki przygotowywania dań regionalnych, charakterystycznych regionowi Suwalszczyzny.

Dzięki grantowi przyznanemu przez Fundację „Orlen Dar Serca” zakupione zostało wyposażenie mobilnej pracowni kulinarnej. Seniorki mają swój własny namiot wystawienniczy, stół i ławki cateringowe oraz profesjonalny sprzęt AGD.