Najlepszy czytelnik

Co roku spośród wszystkich odwiedzających nasze biblioteki wybieramy najlepszych czytelników, czyli osoby, które przeczytały najwięcej książek.

Najlepsi Czytelnicy w roku 2020

Filii Biblioteki w Przebrodzie:
I miejsce – Adela Ciechanowicz, lat ok. 3
II miejsce – Łucja Rukść
III równorzędne miejsce zdobyli bracia – Michał Zieliński i Jakub Zieliński

Filia Biblioteki w Starym Folwarku:
I miejsce – Wiktoria Jakubowska
II miejsce – Natalia Jakubowska
III równorzędne miejsce zdobyły – Matylda Jędrzejewska i Karolina Jakubowska

Wyróżnionym dzieciom wręczono dyplomy i nagrody – upominki .
Cieszymy się, że najaktywniejszymi czytelnikami naszych bibliotek są dzieci. Znaczy to również, że nie mniej aktywni są rodzice i opiekunowie, ponieważ to właśnie oni pokazują im radość jaką można czerpać z czytania książek i zaszczepiają w dzieciach potrzebę czytania. Dziękujemy więc im za odwiedziny w naszych progach, a także za czas poświęcony pociechom i naszym książkom.

Przebród: I miejsce – Adela Ciechanowicz
Przebród: II miejsce – Łucja Ruksc, III miejsce – Michał i Jakub Zielińscy

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli.”

CYCERON

GRATULUJEMY

Stary Folwark: I miejsce – Wiktoria, II miejsce – Natalia, III miejsce – Karolina Jakubowskie
Stary Folwark: III miejsce – Matylda Jędrzejewska