Od rodzinnego albumu fotograficznego do archiwum społecznego – Marcin Halicki

Plakat informacyjny w kolorze sepii. W tle stare zdjęcia. Na dole belka z logotypami.

15 i 22 listopada 2021 roku zapraszamy do Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki (OCiKGS) na spotkania z Panem Marcinem Halickim.

I spotkanie – wykład
Data: 15.11.2021 (poniedziałek)
Miejsce: Sala kameralna OCiKGS
Prelegent: Marcin Halicki

II spotkanie – warsztaty
Data: 22.11.2021 (poniedziałek)
Miejsce: Sala kameralna OCiKGS
Prelegent: Marcin Halicki

Tematem cyklu spotkań będą zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym regionu, a także z działalnością archiwów społecznych na przykładzie Raczkowskich Archiwaliów- najstarszego archiwum społecznego na Suwalszczyźnie. Finalnym produktem będzie powstanie Wirtualnego muzeum gminy Suwałki.

Zagadnienia, które będą podjęte podczas spotkań:
– zapoznanie się z działalnością stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny na podstawie funkcjonowania wyszukiwarki Geneo JZI
– prywatne zasoby materialne, czyli fotografie, dokumenty oraz eksponaty dziedzictwa regionalnego
– rodzinny album fotograficzny a historia mówiona
– charakterystyka materiałów archiwalnych
– rola, specyfika działalności, cele i zadania archiwum społecznego
– gromadzenie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie i opracowanie zbiorów
– media społecznościowe, jako narzędzie do udostępniania oraz upowszechniania materiałów archiwalnych
– wirtualne muzeum bazą do szerokiej działalności i promocji dziedzictwa kulturowego regionu

Marcin Sebastian Halicki – z zawodu pedagog, z pasji regionalista, animator kultury, działacz społeczny i miłośnik Suwalszczyzny. Autor filmów, książek, artykułów, wystaw i wydarzeń kulturalnych popularyzujących dziedzictwo kulturowe regionu. Założyciel Raczkowskich Archiwaliów- najstarszego archiwum społecznego na Suwalszczyźnie. Lider do spraw marketingu i organizacji wydarzeń Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny.


Organizator:

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

To jedno z wielu wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu „Spotkajmy się lokalnie – kulturalne aspiracje, czytelnicze inspiracje w Gminie Suwałki”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Belka logotypowa z logami: 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0; 2.Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Orłem Białym i napisem: "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"; 3. Narodowego Centrum Kultury z czerwoną koroną z rombów