Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Dnia 1 kwietnia 2021 roku w Gminie Suwałki zacznie funkcjonować nowa Instytucja Kultury – Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Połączy ona dwie, istniejące dotąd niezależnie instytucje – Ośrodek Kultury Gminy Suwałki i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Głównym efektem połączenia ma być powstanie silnego i wielofunkcyjnego podmiotu działającego w sferze szeroko rozumianej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem czytelnictwa i edukacji. Siedziba Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki będzie mieściła się w budynku obecnego Ośrodka Kultury w Krzywem. Jednym z głównych priorytetów połączonej instytucji będzie komputeryzacja sieci bibliotecznej. Ponadto, dotychczasowe lokalizacje Biblioteki oraz jej filii utrudniają organizację wydarzeń tj. spotkania autorskie, nocne czytanie i tym podobne. Pomieszczenia są małe, ciasne, nie posiadają sali wykładowo-konferencyjnej. Natomiast Ośrodek Kultury dysponuje 7 lokalizacjami, czyli Krzywe, Zielone Kamedulskie, Potasznia, Wychodne, Sobolewo, Turówka Nowa, Nowa wieś, które spełniają odpowiednie wymogi i mogą służyć potrzebom organizacji takich przedsięwzięć.