OSTEOPOROZA – spotkanie edukacyjno-informacyjne

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zapraszają na spotkanie edukacyjno-informacyjne, które odbędzie się 19 lipca 2021 r. (poniedziałek), o godz. 17.00. Tematem spotkania będzie profilaktyka osteoporozy. Pani prowadząca jest dietetykiem z zawodu i chętnie odpowie na wszelkie pytania uczestników, nie koniecznie związane z osteoporozą. Spotkanie przewidziane jest dla 20 osób, a czas trwania to ok. 2 h.

W czerwcu 2019 roku Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach rozpoczął realizację projektu pn. „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Projekt stanowi inicjatywę partnerską z Grodzieńskim Klinicznym Szpitalem Ratunkowym, której celem głównym jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii oraz reumatologii, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy.

W ramach dwuletniego projektu zaplanowano szereg innych działań składających się na kompleksowy program walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego, w tym m.in.: modernizację infrastruktury szpitalnej, doposażenie szpitalnych oddziałów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, szkolenia dla personelu medycznego, kampanię informacyjną oraz działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców.