Pieśni Wielkopostne w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „WIGRANIE” ze Starego Folwarku

Zmartwychwstanie Chrystusa to najważniejszy moment w religijności chrześcijan. Dlatego opisy pojmania, męki i ukrzyżowania Chrystusa jakie znajdujemy w ewangeliach od wieków silnie oddziaływały na wyobraźnię zarówno twórców, jak i prostego ludu. Również w roku liturgicznym czas Wielkiego Postu, który jako samodzielna część wszedł do kalendarza liturgicznego na początku IV w. jako nawiązanie do czterdziestodniowego postu Chrystusa -to szczególny okres. Od zarania we wszystkich lokalnych kulturach, tam gdzie pojawiło się chrześcijaństwo, okres ten cechuje bogata obrzędowość zarówno kościelna jak i ludowa. Ważne miejsce w tej obrzędowości zajmują pieśni.

Pierwszy film zawiera wspomnienia Pani Heleny Napierały, najstarszej członkini Zespołu „WIGRANIE”, o tym, jak kiedyś wyglądały u nas obchody Triduum Paschalnego.
Kolejne filmy to pieśni Wielkopostne pt.: „Pamiętaj cłowiece na Jezusa” oraz „Klenconc w Ogrójcu” wykonane przez Zespół Śpiewaczy „WIGRANIE” ze Starego Folwarku w składzie(od prawej): Helena Napierała, Ewa Muszyńska-Marczak, Anna Szafranowska, Katarzyna Bizio, Maria Warakomska, Anna Jarmołowicz, Janina Tomaszewska.

1. Zespół Śpiewaczy WIGRANIE – Triduum Paschalne
2. Zespół Śpiewaczy WIGRANIE – „Pamiętaj cłowiece na Jezusa”
3. Zespół Śpiewaczy WIGRANIE – „Klenconc w Ogrójcu”