Podsumowanie projektu BLISKO

Zapraszamy do Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na podsumowanie trwającego dwa lata projektu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Wydarzenie odbędzie się 29 października 2022 r., o godz. 16:30.

Spotkanie rozpoczniemy wernisażem wystawy fotografii, które powstały w trakcie realizacji projektu.
Ważnym punktem wydarzenia będzie prezentacja inicjatyw realizowanych przez lokalne społeczności oraz rozmowy o współdziałaniu.
Na dzieci będą czekały warsztaty malarskie.

Na zakończenie, o godz. 18:00, zapraszamy na koncert zespołu Zdążyć przed Północą.


Organizator:

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

To jedno z wielu wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu „Spotkajmy się lokalnie – kulturalne aspiracje, czytelnicze inspiracje w Gminie Suwałki”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Belka logotypowa z logami: 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0; 2.Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z napisem: "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"; 3. Narodowego Centrum Kultury