POWITANIE JESIENI – podsumowanie

Formacja „Byle dalej”
Promocja czytelnictwa
Ognisko
Warsztat robienia ciasteczek
Warsztat robienia cebularzy
Warsztat robienia lalek motanek
Warsztat robienia świec

25 września 2021 roku po raz szósty odbyło się „Powitanie Jesieni” w Sobolewie. To już tradycja, że Ośrodek Kultury realizuje wydarzenie o tym charakterze na rzecz integracji mieszkańców oraz przybyłych gości. W tym roku przedsięwzięcie kulturalne miało na celu promowanie czytelnictwa i wzmocnienie roli bibliotek w środowisku lokalnym. „Powitanie Jesieni” w Sobolewie zostało zrealizowane w ramach programu „Blisko”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) na lata 2021-2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Ideą programu jest wiele istotnych założeń i haseł jak: „BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność”, z którymi utożsamia się Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Program realizujemy pod nazwą własną: „Spotkajmy się lokalnie – kulturalne aspiracje, czytelnicze inspiracje w Gminie Suwałki”.

Całe przedsięwzięcie miało na celu integrację środowiska lokalnego z bibliotekarzami i animatorami, którzy wychodzą naprzeciw nowej formie promocji książek. Dziękujemy za wsparcie partnerskie Pracowni Zielarskiej we wsi Sobolewo – „Niezłym Ziółkom”. Wydarzenie to było pierwszym wspólnym działaniem wszystkich pracowników instytucji po połączeniu Ośrodka Kultury Gminy Suwałki z siedzibą w Krzywem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Płocicznie-Tartak, które nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Gminy Suwałki nr XXVI/262/21 z dniem 1 kwietnia 2021 roku. Po raz pierwszy Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zorganizował przedsięwzięcie wspólnie przy zaangażowaniu całej kadry instytucji, w której skład wchodzą: bibliotekarze i animatorzy. Wspólnymi siłami zorganizowano wydarzenie, którym promowano czytelnictwo. Panie bibliotekarki specjalnie na tę okazję przygotowały plakaty i broszury zawierające propozycje czytelnicze na jesienne wieczory oraz urocze dekoracje w postaci kolorowych liści, okraszonych krótkimi wierszami, aforyzmami i przysłowiami o jesiennej tematyce.

Warsztaty robienia lalek motanek i świec przeprowadziła uzdolniona animatorka – Joanna Jakubowska.

Warsztaty kulinarne robienia kruchych ciasteczek z płatkami nagietków oraz robienia cebularzy przeprowadziły Panie z Pracowni zielarskiej „Niezłe Ziółka”.

W przygotowaniach propozycji czytelniczych i działaniach w terenie wzięli udział bibliotekarze: Elżbieta Smokowska – Grzanka, Małgorzata Lewczuk, Anna Suchocka oraz Anita Paulakowska.

Podczas wydarzenia oprócz fantastycznej muzyki na żywo, w wykonaniu Formacji „Byle dalej”, prezentowane były wiersze i odbyło się losowanie nagród w postaci książek o Gminie Suwałki. Dla nas, jako instytucji realizującej działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa i kultury w gminie Suwałki, było to ważne doświadczenie. Możliwość realizacji programu „Blisko” ma dla nas podwójne znaczenie: integrację środowiska lokalnego oraz integrację dwóch instytucji po połączeniu. Przed nami kilka inicjatyw w ramach tego programu. Dziękujemy za wsparcie i pomoc tym, na których zawsze możemy liczyć. Dziękujemy druhom z OSP w Sobolewie oraz Pani sołtys wsi Sobolewo – Małgorzacie Dojnikowskiej. Dziękujemy za udział i wspólną zabawę mieszkańcom i przybyłym gościom.


Organizator:
Partner projektu:

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki
„Niezłe Ziółka – pracownia zielarska we wsi Sobolewo ”

To jedno z wielu wydarzeń zaplanowanych wspólnie z lokalnymi partnerami, w ramach projektu „Spotkajmy się lokalnie – kulturalne aspiracje, czytelnicze inspiracje w Gminie Suwałki”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie nprcz-belka-nck-kolor-rgb.jpg