Powitanie Jesieni w Sobolewie

Pierwszy dzień  astronomicznej jesieni w 2017 roku wypada w piątek 22 września. Wtedy będziemy mieli do czynienia z równonocą jesienną. Jesień kalendarzowa nadejdzie dzień później, czyli 23 września. Data rozpoczęcia jesieni w kalendarzu jest stała. Jesień astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego.