Dom Kultury+ Kulturalne Inspiracje 2019

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Komentarz autorstwa prof. Marka Krajewskiego, dotyczący Domu Kultury+, pochodzący z raportu końcowego z badań ewaluacyjnych II i III edycji Programu Dom Kultury+ (Edukacja Artystyczna 2012 i Inicjatywy Lokalne 2013):
„Trudno zaprzeczyć, iż Dom Kultury+, to jeden z najbardziej potrzebnych i najlepiej pomyślanych programów dotacyjnych realizowanych w Polsce. I to nie tylko dlatego, że zmiany systemowe w ostatnich dwu dekadach doprowadziły do likwidacji ponad 1/3 domów kultury w naszym kraju, a te, które pozostały potrzebują wsparcia, bo często cierpią z powodu braków infrastrukturalnych, finansowych i kompetencyjnych. Przede wszystkim dlatego, że instytucje tego rodzaju w wielu, zwłaszcza mniejszych, miejscowościach są jedynymi miejscami, w których kultura może być tworzona, upowszechniana i popularyzowana. Co więcej, domy kultury, to też miejsce, w którym urealnia się lokalna wspólnota, gdzie materializują się więzi spajające zbiorowości, gdzie w końcu można rozwijać pasje i talenty, odkrywać siebie. To ogromnie ważne funkcje, a więc tym bardziej warto walczyć o to, by domy kultury rzeczywiście były domami, a nie martwymi instytucjami, służącymi raczej ich pracownikom, niż komukolwiek innemu; o to, by poza rytualnymi działaniami zaskakiwały innowacyjnymi pomysłami i pobudzały do działania; o to, by były miejscami spotkania, a nie wyłącznie sztampowej edukacji, z wyraźnie zaznaczoną hierarchią oddzielającą mistrza i uczniów. Dom kultury+ jako projekt trafia w sedno problemów, jakie mamy dziś z kulturą. Jej najważniejszymi ogniwami są bowiem mało widoczne instytucje, wykonujące jednak organiczną pracę, od której efektów zależy to jak jesteśmy w kulturze, jej miejsce w hierarchiach ważności, nasza zdolność do korzystania z niej inaczej, niż tylko czerpiąc satysfakcje estetyczne. Instytucje zaniedbane i zapomniane, pogrążone często w letargu lub w przekonaniu, iż tak, jak jest, jest dobrze, bo tak było zawsze.”

O programie | Narodowe Centrum Kultury (nck.pl)


Etap I – przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Suwałki.

Etap II – realizacja inicjatyw mieszkańców gminy Suwałki:
>>> 1. „Przysła baba do dochtora i chłop tys” – inicjatywa pani Anny Wojciechowskiej, sołtys wsi Krzywe
>>> 2. Międzykulturowy smak natury – inicjatywa pani Małgorzaty Dojnikowskiej, sołtys wsi Sobolewo
>>> 3. Usiądź w kinie w naszej gminie – inicjatywa pana Konrada Ptasińskiego, sołtysa wsi Stary Folwark
>>> 4. Roztańczona gmina – inicjatywa pani Zofii Jedynasty, mieszkanki wsi Krzywe
>>> 5. Mała Huta w lustrze Koleśnego – inicjatywa pani Doroty Jaworowskiej, sołtys wsi Mała Huta