Lato w Teatrze 2018 – „Krzywe – zwierciadło”

„Twórczość jest przedsięwzięciem duchowym” – tym zdaniem rozpoczyna się książka „droga artysty. Jak wyzwolić w sobie twórcę” autorstwa Julii Cameron – światowy bestseller dotyczący odkrywania i rozwijania własnej kreatywności. Napisana w formie 12-tygodniowego kursu, zainspirowała do bardziej twórczego, pełniejszego życia ludzi z najodleglejszych zakątków świata i z przeróżnych środowisk. Skorzystamy z niej jako głównej inspiracji do stworzenia artystyczno-pedagogicznej koncepcji kolejnej edycji „Lata w Teatrze” w Krzywem. Kontynuując zeszłoroczne działania eksplorujące temat najbliższego dzieciom otoczenia, idziemy o krok dalej, głębiej. Skupimy się na jednostce, na „ja”. Zadamy poważne, filozoficzne pytanie „kim jestem?” i odpowiedzi na nie szukać będziemy „w krzywym zwierciadle teatru”.
Stworzymy uczestnikom projektu okazję do autorefleksji oraz spojrzenia w głąb siebie: „Jakie są moje mocne strony, talenty, słabości?”, „Czego potrzebuję, o czym marzę, czego się obawiam?”, „Jakim człowiekiem chciałbym być w przyszłości?”. Wierzymy, że wzrost samoświadomości, samoakceptacji i wiary we własne możliwości wyzwoli w dzieciach naturalny potencjał twórczy, spontaniczność, chęć do eksperymentowania, a afirmacja siebie automatycznie rozszerza się na otoczenie, wspiera tworzenie zdrowej, opartej na szacunku relacji z innymi.

Finałowy spektakl warsztatów Lato w Teatrze 2018 – Krzywe – zwierciadło