Promocja Kalendarza Wigierskiego Parku Narodowego na 2019 rok

Serdecznie zapraszamy do Muzem Wigier w Starym Folwarku w piątek 14 grudnia 2018 roku o godz. 17:00 na promocję kalendarza Wigierskiego Parku Narodowego, który powstał we współpracy z uczestnikami warsztatów fotograficznych Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem. 


Pomysł powstania kalendarza Wigierskiego Parku Narodowego na rok 2019 powstał we współpracy z Małą Szkołą Fotografii
Radosława Krupińskiego, która od 2014 roku działa w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem, gdzie młodzież w wieku
gimnazjalnym i licealnym uczy się sztuki fotografii. Efekty tej pracy możemy zobaczyć w niniejszym kalendarzu. Na jego efekt
końcowy wpłynął nie tylko wzrastający kunszt ich autorów, ale także współpraca z innymi uczestnikami plenerów fotograficznych,
których prace nie znalazły się w druku. Warto więc przedstawić całą grupę młodych adeptów sztuki fotografii, którzy pracowali nad powstawaniem materiału do tego kalendarza. A są to: Miłosz Kozakiewicz, Kuba Winckiewicz, Dominik Warliński, Janusz Mentel, Dominika Mitros, Maja Moryc, Łukasz Czerniawski, Marceli Kwiatkowski, Karol Gałaszewski, Krzysztof Lejmel.

Kalendarz na spotkaniu promocyjnym będzie można otrzymać za darmo!


Kalendarz został wydany dzięki dotacji przyznanej w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt
„Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram (akronim ZRYW 2017)” nr wniosku POIS.02.04.00-00-0062/16 – wydatek
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.