Rocznica wizyty Jana Pawła II w Wigrach

8 czerwca 1999 roku podczas VII pielgrzymki do Polski Jan Paweł II odwiedził Wigry.
W pokamedulskim klasztorze Jan Paweł II spędził kilkudniowy urlop. Była to dla Karola Wojtyły podróż sentymentalna, gdyż w latach młodości często bywał na Suwalszczyźnie.

Dziś, w miejscu, gdzie lądował helikopter z Janem Pawłem II stoi kamienny obelisk upamiętniający 2-dniowy pobyt Papieża nad Wigrami podczas jego VII pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 roku.

Związku z upamiętnieniem przybycia Papieża Jana Pawła II na Wigry 1999 roku podczas VII pielgrzymki do Polski oraz rocznicy śmierci św. Jana Pawła II która przypada na 2 kwietnia. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem ogłosił akcję: „Listy do Papieża – św. Jana Pawła II.”

Publikujemy wiersz nadesłany do nas przez Julię Biel, która uczęszcza na zajęcia do świetlicy  – Centrum Kulturalne wsi Wychodne.

List do Papieża julia-1-page-001