Rozpoczynamy realizację projektu „BLISKO”

Pierwszy września to nie tylko początek roku szkolnego. W Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki od dziś zaczynamy działania w ramach projektu „BLISKO”, rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Kultury. Już wkrótce Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński przekaże bibliotekom publicznym w 14 województwach fundusze na działania podejmowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki znalazł się wśród beneficjentów programu i otrzyma dotację w kwocie 114,700 zł na realizację zadania dwuletniego programu BLISKO – 2021- 2022 pt.: „Spotkajmy się lokalnie – kulturalne aspiracje, czytelnicze inspiracje w Gminie Suwałki”.

Zadanie będzie opierało się na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb i oczekiwań kulturowych mieszkańców, które ma na celu realizację inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju czytelnictwa i wzmocnienia roli biblioteki w gminie Suwałki. To projekt, który zakłada czynne uczestnictwo społeczności lokalnej i realizację wybranych działań kulturalnych w drodze plebiscytu skupionych wokół działań biblioteki oraz wzmacnianie roli partnerstw jak również podnoszenie potencjału kulturowego mieszkańców.