Seniorzy z Zielonego Kamedulskiego

,,Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał porozumienie o dofinansowaniu zadania pn. ,,Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”.

W ramach projektu przewidziano remont budynku po dawnej szkole podstawowej   w msc. Zielone Kamedulskie oraz wyposażenie nowo utworzonego Klubu Senior + w meble kuchenne, wypoczynkowe i sprzęt rehabilitacyjno-ruchowy.

Po zakończeniu prac remontowych i wyposażeniu budynku samorząd planuje zatrudnić  w Klubie Senior + dwóch pracowników. Jeden z pracowników odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz z zakresu kinezyterapii. Natomiast do obowiązków drugiego pracownika należeć będzie organizacja kół zainteresowań, spotkań i wycieczek integracyjnych dla seniorów.

Należy podkreślić, iż obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a korzystanie z oferty Klubu Senior+ będzie nieodpłatne.